Facebook Twitter Google Plus
Sıva Üstü Tesisatlar


Elektrik tesisatı, bir yapının tüm ısı, ışık ve güç kaynağını merkezden iç mekanlara dağıtma sistemidir. Kullanılacak yer ve alıcıların özelliklerine göre farklı anahtarlar, iletkenler, prizler, sigortalar ve diğer altyapı elektrik malzemeleri kullanılan elektrik tesisatı en belirgin olarak sıva altı ve sıva üstü olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Bu yazımızda elektrik tesisatı hakkında bilinmesi gereken noktalara değineceğiz
 

Ev elektrik tesisatı döşenmesinde bilinmesi gereken terimler şu şekildedir:

Kolon hattı: Transformatör veya elektrik direğinden elektrik sayacına kadar gelen iletkenlere kolon hattı denir.

Ana kolon hattı: Tesisatın besleme noktasından elektrik sayacına kadar gelen besleme hattına ana kolon hattı denir.

Linye hattı: Tüm buatları üzerinde bulunduran tesisatı bir uçtan bir uca gezen iletkenlere linye hattı denir.

Aydınlatma linyesi: Aydınlatma yapılacak yerde dağıtım tablosundan son aydınlatma aygıtının bağlı olduğu buata kadar gelen hatlara denir.

Sorti: Buattan bir prize ya da lambaya giden iletkenlere denir.

Aydınlatma sortisi: Linye hattıyla aydınlatma armatürü arasında olan bağlantı hattına denir.