Facebook Twitter Google Plus
Sıva Altı TesisatlarElektrik tesisatı, bir yapının tüm ısı, ışık ve güç kaynağını merkezden iç mekanlara dağıtma sistemidir. Kullanılacak yer ve alıcıların özelliklerine göre farklı anahtarlar, iletkenler, prizler, sigortalar ve diğer altyapı elektrik malzemeleri kullanılan elektrik tesisatı en belirgin olarak sıva altı ve sıva üstü olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.

Sıva altı elektrik tesisatı en sık kullanılan ve en güvenli döşeme sistemidir. Sıva altı tesisatı gizli olarak binanın yapımı sırasında sıva altına tesis edilir. Sıva üstü elektrik tesisatı ise tehlikeli olduğundan günümüzde pek tercih edilmemektedir.

Elektrik tesisatlarında kullanılan elektrik malzemeleri, kablolar, borular, prizler, fişler, elektrik klemensi ve elektrik anahtarlarıdır. Kablolar, enerjinin alıcılara iletilmesinde kullanılır. Borular, yalıtılmış iletkenleri koruyan dayanıklı malzemelerdir. Prizler, taşınan alıcıları şebekeye bağlar. Fişler, prizlerden alıcıya enerji iletir. Elektrik klemensi, iletkenlerin güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Elektrik anahtarları ise elektrik devresinde akımın yolunu açıp kapamaya yarayan tesisat araçlarıdır. Birçok yapı ve tipte bulunan elektrik anahtar çeşitleri şu şekildedir:

Adi anahtar tesisatı: Bir ya da birden fazla lambayı tek seferde tek yerden yakıp söndürmede kullanılmaktadır.

Komütatör anahtar: İki lambayı ya da iki grup lambayı tek yerden ayrı ayrı veya beraber yakıp söndürmede kullanılmaktadır.

Vaviyen anahtar: Lambayı iki yerden yakıp söndürmede kullanılır.

Ara vaviyen anahtar: Bir lamba veya lamba grubunu ikiden fazla yerden yakıp söndürmede kullanılır.